SHL Elitset Inserts 2004-05
Det första utgivna Game Used Jersey-kortet på en SSK-spelare, Peter Popovic. Numrerat till 35 ex.
Det mittersta autografkortet på Hävelid är Limited Edition och finns endast i 50 ex.